Hılye Nedir?

  • Hilye ve Şemail Nedir? Hilyenin kelime anlamı “süs, güzellik, zarafet” şeklindedir. Hz. Muhammed’in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan eserlere hilye adı verilir. Hilyelerin kaynağı Arap edebiyatında şemail türündeki eserlerdir. Tırmızi’nin Şemailü’n Nebeviyyeve’l Hasaisu’l Mustafaviyye adlı eseri ilk şemail kitabı olarak kabul edilir. Hilye türünde İslami geleneğin çizmiş olduğu çerçeve dahilinde Hz. Peygamberin…

  • Hılye Nedir? Örnekleri, Özellikleri Hılye: Hz. Muhammed’in görünüşünü anlatan man­zum ya da mensur yapıtlara hilye denir. Hılye­lerde peygamberin yüzü, gözü, boyu bosu, yü­rüyüşü, hareketleri ayn ayn tasvir edilir. Hılye sözcüğü Arapçada “süs, bezek, cevher” anlamına gelir. Hılyelerde peygamberin huyları, davranış­ları da anlatıldığı için bir bakıma şemail’e de yer verilmiştir. Türk edebiyatında…

Başa dön tuşu