Hikemi şiir nedir?

  • Hikemi Şiir Akımı Özellikleri, Temsilcileri Hikemi Şiir: İslami düşünce sisteminde daha çok felsefe karşılığı kullanılmış olan “Hikmet“; gizli düşünce, bilinmeyen neden; özellikle varlıkların ve olayların oluşunda Allah’ın insanlarca anlaşılamayan gizli amacı, bilgelik, sağduyu, atasözü, özdeyiş vb. anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Edebiyattaki anlamı açısından ise kısaca, yaşam terübesine dayalı dünya…

  • Hakimane Şiir Nedir? Hakimane Şiir: Didaktik, öğretici bir nitelik taşıyan, bir hikmeti dile getiren şiirlere hakimane şiir veya hikemi şiir denir. Bu tanım şiirin bütününü kapsamaz. Bir kasidenin ya da bir gazelin tek bir beyti de hakîmâne olabilir. Genel olarak mesneviler konularına göre hakîmâne nitelik taşırlar. Kıtalar, rubailer de çoğunlukta…

Başa dön tuşu