Hikayede plan

  • Nedir?

    Hikaye (Öykü) Nedir? Türleri, Özellikleri

    Hikâye (Öykü) Nedir? Türleri ve Özellikleri Hikâye (Öykü), önemli farklılıkları olmakla birlikte “küçük roman” şeklinde tanımlanabilir. Millî kültürümüzün önemli parçalarından “Dede Korkut Hikâyeleri“, “destanlar” ve “halk masalları”nı saymazsak, Avrupaî/Batılı tarzda ilk hikâyeler, Tanzimat Edebiyatı döneminde görülür. İlk hikâye kitabı, Emin Nihat’ın “Müsameretnâme” adlı eseridir. Bu kitapta toplanan hikâyelerin kuruluşu, işlenişi…

Başa dön tuşu