Halk şiirinde aşık kolları özellikleri

  • ÂŞIK KOLLARI Âşık kolu: Alanın uzmanlarından Doğan Kaya tarafından; “Çıraklık geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar tarafından, odak hüviyetindeki usta âşığa bağlılık duyarak, ona ait üslup, dil, ayak, ezgi, konu, hatıralar ve hikâyelerin devam ettirildiği mektep” (Kaya 2007: 92) diye tanımlanmaktadır. Âşık kolunun en önemli vasfı usta-çırak ilişkisi arasındaki bağın…

Başa dön tuşu