Etiket: Halk Şiiri Özet bilgiler

Makale

Halk Şiiri Hakkında Kısa Bilgiler

Halk Şiiri Hakkında Kısa Bilgiler Türk Halk Edebiyatı’nda nazım, anonim ve ferdî olmak üzere iki kolda toplanabilir. Anonim olanlar başlangıçta bir kişi tarafından söylenmiş veya yazıya geçirilmiş, cemiyetin ortak …