Fuzûlî Hüsn ü Aşk

  • Fuzuli

    Fuzûlî’nin Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz)’ı Fuzûlî (Mehmed b. Süleyman), çok yönlü bir şâirdir. O âlim bir şâirdir. Bilerek, isteyerek ilmi seçmiştir. Sempozyumda ele alınan eserlerinin konularına bakıldığı zaman da onun bilgin bir şâir olduğu hemen görülmektedir. Fuzûlî’nin eserlerine bakarak, ona niçin büyük bir İslâm mütefekkiri, hattâ onu neden…

Başa dön tuşu