Fakrnâme nedir

  • Fakrnâme ve Özellikleri Fakr-nâme, Divân-ı Hikmet‘in mukaddimesi mesabesindedir. Muhteva itibariyle; tarikat adabını, usulünü, erkânını, kâmil bir şeyhin, bir dervişin vasıflarını, merâtıb-ı erbaa’yı ‘dört kapı kırk makam’ı beyan eder. Türklerin İslamiyet’i kabulünde, İslamiyet’in özünde mevcut değerlere benze anlayış ve yaşayışa sahip olmalarının müessir rol oynadığı bilinmektedir. Fakr-name’de yer alan tarikât makam ve…

Başa dön tuşu