edebiyat ilkler

  • İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı ilkleri İLK; Bibliyografya: Keşfü’z Zünun / Katip Çelebi Anı kitabı: Babürşah / Babümame Hamse yazarı: Ali Şir Nevai Tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais Anadolu sahasındaki tezkire: Sehi Bey/ Heşt – Behişt Gezi yazısı: Mir’atül Memalik/ Seydi Ali Reis En tanınmış gezi: Seyahatname / Evliya Çelebi…

  • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı İlkleri İLK; Türkçe yazılan kitap: Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacip Siyasetname: Kutadgu Bilig /Yusuf Has Hacip Mesnevi: Kutadgu Bilig /Yusuf Has Hacip Didaktik eser: Kutadgu Bilig /Yusuf Has Hacip Tekke şiirinin öncüsü: Ahmet Yesevi Aruzla yazılan eser: Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacip Türkçe sözlük:…

  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İlkleri İLK; Türk destanı: Alp ErTunga Destanı Alfabe: Göktürk Alfabesi Türk adının geçtiği metin: Orhun Abideleri Söylev niteliği taşıyan metin: Orhun Abideleri Anı niteliği taşıyan metin: Orhun Abideleri Siyasetname niteliği taşıyan metin: Orhun Abideleri Şair: Aprınçur Tigin Yazar: Yolluğ Tıgin

Başa dön tuşu