Doğal Destanların Oluşum Aşamaları

  • Destanların Oluşum Aşamaları (Evreleri) 1. aşama: Toplumu derinden etkileyen bir olay yaşanır. 2. aşama: Olay halk arasında dilden dile aktarılır ve farklı şekilleri ortaya çıkar. 3. aşama: Toplumun içinden çıkan güçlü bir şair destanın farklı şekillerini derleyerek yeniden yazar. İslamiyet’ten önceki Türk destanları 3. aşamayı tamamlamamış, hiçbirisi yazıya geçirilmemiştir. Yapay…

Başa dön tuşu