Divanü Lügati’t Turk

  • Karahanlı Devri Türk Edebiyatı 840 yılı Türk tarihi bakımından çok önemlidir. Hunlar’dan beri Büyük Türk Kağanının merkezi Orhun bolgesi iken, bu tarihte Kırgızlar’ın Uygur hükümranlığına son vermesiyle devletin merkezi Dogu Türkistan’a kayar. Uygurlar Dogu Türkistan’m orta ve dogu kısımlarında yeni bir Uygur hanlığı kurarken; Yagma, Karluk, Çiğil, Tohsi gibi Türk…

Başa dön tuşu