Divan Şiirinde Kafiye Hataları

  • Divan Şiirinde Kafiye Kusurları Kafiyede aynı sözcük ya da eklerin tekrârının ve mahreci yakın ünsüzlerle, farklı kısa ve uzun ünlülerin birbirine kafiye yapılmasının Divan şiirinde önemli âhenk kusurlarından kabul edildiğini daha önce belirtmiştik. Kafiye ile ilgili kaynaklarda bu kusurlar “uyûb-ı kâfiye (=kafiye kusurları)” adı altında toplanmıştır.  Kafiye kusurları: a) Kafiyede…

Başa dön tuşu