Divan edebiyatında Motifler

  • Divan Şiirinde Mitolojik Karakterler Cemşîd (Cem) Efsanevî İran hükümdarıdır. Divan şiirinde genellikle saltanatı döneminde tecelli eden kudreti, şarabı bulan kişi oluşu, bütün cihanı gösterdiğine inanılan efsanevi kadehi, tahtı ve binbir mücevherle süslenmiş parlak tacı ile anılır. Örnek: Murassa câmlarla bir aceb şâhâne meclisdür Düşinde görmedi Cem böyle işret-hâne-i zîbâ (Bakî)…

Başa dön tuşu