Etiket: Divan Edebiyatında Kafiye

Nedir?

Divan Şiirinde Kafiye Türleri

Divan Şiirinde Kafiye Türleri Harflerine Göre Kafiye Türleri A) Kafiye-i mücerrede: Sadece revînin tekrarından meydana gelen kafiyelerdir: “…ser” ve “…seher” ile “…gül” ve “…bülbül“de olduğu gibi. Bu tür kafiyelerde …
Nedir?

Divan Şiirinde Kafiye

DİVAN ŞİİRİNDE KAFİYE Giriş Kafiye aruz vezniyle birlikte Divan şiirinin iki aslî âhenk unsurundan biridir. Kısaca en az iki mısra sonundaki ses tekrarı olarak tanımlanabilecek olan kafiye, redifsiz manzumelerde …