divan edebiyatında kafiye türleri

  • Divan Şiirinde Kafiye Türleri Harflerine Göre Kafiye Türleri A) Kafiye-i mücerrede: Sadece revînin tekrarından meydana gelen kafiyelerdir: “…ser” ve “…seher” ile “…gül” ve “…bülbül“de olduğu gibi. Bu tür kafiyelerde revî harekesizse, bu iki örnekte olduğu gibi tevcîhin tekrarı gerekir. B) Kafiye-i mürekkebe: Birden fazla ses benzeşmesinden meydana gelen kafiyelerdir. Mürekkeb…

Başa dön tuşu