Cumhuriyet Dönemi Şiirinin Başlangıcı

  • Cumhuriyet Dönemi Şiirini Hazırlayan Tarihsel-Toplumsal-Edebî Şartlar Tarihsel bir olgu olarak Cumhuriyet’in kuruluşunu, II. Mahmud’dan beri devlet ve toplum düzenini Batı normlarına göre düzenlemeyi amaçlayan girişimlerin bir ileri adımı gibi görmek, Cumhuriyet’ten sonraki edebî oluşumların ve şiirin gelişmesini de bu sürecin ulaştığı yeni bir aşama olarak değerlendirmek mümkündür. Bilindiği gibi, 1800’lerin…

Başa dön tuşu