Çoklu Zeka Kuramı

  • ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ PROGRAM GELİŞTİRMEDEKİ YERİ   GÖKHAN BAŞ Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D./ Gökhan Baş, Çoklu Zekâ Kuramının Program Geliştirmedeki Yeri, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S. 124-125, Haziran-Temmuz 2010, ss. 38-46. GİRİŞ Zekânın ne olduğu ve nasıl tanımlanacağı yüzyıllardan beri insanoğlunu…

Başa dön tuşu