Biyografik Roman

  • Çağdaş Türk Romanı ve Özellikleri – Tarihsel Roman Kavramı ve 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Tarihsel Roman – Toplumcu Gerçekçi Roman ve Gelişimi – 1950 Sonrası Türk Romanında Bireysel Eğilimler – Postmodern Roman – Çağına Tanıklık Eden Romanlar (12 Mart-12 Eylül Romanları) – Feminist Söylem ve Kadın Yazarlar – Gelenekçi Romanın Özellikleri ve Gelişimi – Türk Romanında Yeni…

  • Türk Romanında Yeni Bir Tarz: Biyografik Roman BİYOGRAFİK ROMAN Öyküleme ve betimleme tekniklerini kullanarak gerçek kişileri roman kurgusu içinde anlatan metinlere edebî biyografi ya da biyografik roman denir. Biyografik romanlarda gerçek kişilerin ruhsal ve fiziksel özellikleri, duyguları, düşünceleri, davranışları, alışkanlıkları, tavır alışları, tepkileri, hayata bakışları, dünya görüşleri, giyinişleri başta olmak…

Başa dön tuşu