Birleşik Fiiller

  • Yapı Bakımından (Yapısına Göre) Fiiller/Eylemler Yapısına Göre Fiiller Fiiller de isim soylu kelimeler gibi yapı bakımından üçe ayrılır: Basit, türemiş ve birleşik fiiller. 1. Basit Fiiller: Yapım eki almamış, bir tek kelimeden oluşan, yani kök hâlindeki fillerdir. Çoğunlukla tek hecelidir. Çok heceliler de vardır. Fiil kökünden sonra bir tire işareti…

  • Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ Bu yazıda üzerinde duracağımız konu Türkiye Türkçesinde birleşik fiiller ve anlam kaymalarıdır. Bir gramer konusu üzerinde yazmak, okuyuculara bir edebiyat konusu, bir edebî eser veya ilgi çekici başka bir güncel konuyu izlemek kadar zevk vermeyebilir. Ancak, gramerin, dilin kuru bir…

  • Birleşik Fiiller: Kurallı Birleşik Fiiller, Yardımcı fiille Kurulanlar, Deyimleşmiş Birleşik Fiiller Yapılışları/oluşumları itibariyle Türkçede üç türlü birleşik fiil vardır: 1) Yardımcı Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller 2) Kurallı Birleşik Fiiller a) Sürerlik (Süreklilik) Birleşik Fiilleri b)Tezlik Fiili c) Yeterlik (Yeterlilik) Fiili d) Yaklaşma Fiili 3) Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Fiiller En…

Başa dön tuşu