Etiket: Bilmecelerin Şekil Yapı ve Tür Özellikleri

Makale

Anonim Halk Şiirinde Bilmece

Anonim Halk Şiirinde Bilmece Anonim halk şiiri kapsamında değerlendirilen bilmece türü, Türkiye’de “atlı hekât, atlı mesel, bilmeli matal, bulmaca, dele, mesel, fıcık, gazelleme, hikâye, masal, matal, metel, söz tanımaca, …