belagat

  • Divan (Şiirinde) Edebiyatında Ahenk Unsurları Divan edebiyatı sanat anlayışına göre şiir; mevzûn (vezinli) ve mukaffâ (kafiyeli) söz şeklinde tanımlanır. Bu tanıma daha sona muhayyel olma da eklenmiştir. Bunun yanı sıra divan şiirindeki diğer ahenk unsurları şu şekildedir: 1. Fesahat: Telaffuz (söyleyiş) akıcı olmalı, kulağa hoş gelmeli, anlamı açık olmalıdır. 2.…

  • Belagat Nedir? Belagatin Özellikleri, Türleri Belâgat, bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade edilmesidir. Belâgat kitaplarında sözün fasîh (=açık, anlaşılır ve akıcı) olmak şartıyla muktezâyı hâl ve makam denilen (a) söyleyenin, (b) söze muhatap olanın, (c) dile getirilecek düşünce, duygu ve…

Başa dön tuşu