Batıcılık nedir?

  • Milli Edebiyat Dönemi Fikir Akımları: Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük Millî Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun dağılması üzerine ortaya atılan düşünce akımları: Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu Millete ait özelliklerin yansıtıldığı, kaynağını ve ruhunu milleten alan edebiyata Millî Edebiyat denir. Bu kavram, Türk edebiyatı için…

  • Batılılaşma Nedir? Batılılaşma Hareketleri 18. yüzyıldan başlayarak önce askerlik, sonra yönetim, ekonomi, bilim, kültür-eğitim alanlarında Avrupa örnek alınarak değişiklikler, düzeltmeler yapma, eskimiş kurumları yenileştirme hareketi. Islahat hareketleri de denen bu yeniliklerle gelişen Avrupa devletleri karşısında güçsüzleşen, toprak yitirip parçalanan imparatorluğun eski güçlü durumuna gelmesi amaçlanmıştır. Batılılaşma girişimlerinin, kurumların yenilenmesi yolunda…

Başa dön tuşu