Etiket: Anonim Halk Şiiri Türleri

Nedir?

Anonim Halk Şiirinde Şekil ve Tür

ANONİM HALK ŞİİRİNDE ŞEKİL VE TÜR Anonim Halk Şiiri kapsamına giren şiirlerin kim tarafından söylendiği belli değildir. Diğer bir ifadeyle bu şiirlerde mahlas yoktur. Mutlaka bu şiirlerin ilk yaratıcısı …