Anlatmaya bağlı metinler

  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: Anlatmaya Bağlı Metinler ve Göstermeye Bağlı Edebi Metinler OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLERİ TANIMA Bir olaya dayalı olarak meydana gelen edebî metinleri iki gruba ayırmak mümkündür: 1) Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler 2) Göstermeye Bağlı Edebî Metinler Ayrıca bakınız ⇒ Metinlerin Sınıflandırılması 1) Anlatmaya Bağlı Edebî…

  • Sanatsal Metinlerin ve Öğretici Metinlerin Özellikleri, Türleri Sanatsal ve Öğretici Metinlerin Özellikleri Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından sınıflandırılırlar. Bu açıdan metinler, sanatsal (edebî) metinler ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Sanatsal ve öğretici metinlerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Sanatsal metinlerde sanatçının amacı okuyucuda estetik zevk uyandırmak…

Başa dön tuşu