Etiket: Agnostisizm anlamı

Nedir?

Agnostisizm Nedir?

Agnostisizm Nedir? Agnostisizm Fransızca agnosticisme felsefe: “Tanrı’nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti.” anlamındaki bu söz için TDK “bilinemezcilik“ kelimesini önermektedir. —————————– Agnostisizm, bilinmezcilik ya da …