Etiket: Ağıtların Şekil Yapı ve Tür Özellikleri

Nedir?

Anonim Halk Şiirinde Ağıt

Anonim Halk Şiirinde Ağıt Ağıt, anonim halk şiirinin yaygın nazım türlerinden birisidir. Ölüm ve yas gelenekleriyle bağlantılı olan ağıtlar için Türkiye’de ve Türkiye dışındaki Türk topluluklarında çeşitli terimler kullanılmaktadır. …