Etiket: Yetiştikleri Çevreye Göre Âşıklar

Kimdir?

Âşıkların Sınıflandırılması

Âşıkların Sınıflandırılması Bilimsel çalışmanın esası sistemli çalışma ve sistemli yazmadır. Bu sebeple bu konuda çalışanlar konuyu bilimsel olarak değerlendirmişler ve âşıkları çeşitli açılardan sınıflandırmışlardır. Biz burada bütün sınıflamaları değil, …