yergi nedir

  • Halk Şiirinde Taşlama, Yergi, Beddua Giriş: Halk şiirinde taşlama ve yergiler önemli bir yer tutar. Toplumun bir parçası olan halk şairi, günlük yaşantısı içinde bir takım olumsuz ve gülünç davranışları hicveder; toplumun aksayan yönlerini tenkit eder. Gerçekten de öyle öyle vurdum duymaz insanlar vardır ki; ağıtlar karşısında esner, yiğitlemeler karşısında…

  • Hiciv, Yergi, Taşlama, Satir Nedir? Özellikleri, Örnekleri Hiciv: Bir kimseyi, bir nesneyi ya da yeri, bir inancı ya da düşünüş biçimini yermek, toplumun ya da düzenin aksayan, kusurlu yanlarını iğneleyici, alaycı bir dille eleştirmek amacını taşıyan manzum ve mensur ürünlerin adı. eş.Yergi, Taşlama, Satir, Hicviye. Satir ve hicviye sadece manzum…

Başa dön tuşu