Terkibi Bent Şairleri

  • Terkibi Bent Nazım (Şiir) Biçimi, Özellikleri, Örnekleri Terkib-i Bent, bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az 3 en fazla 12 bentten oluşur. Her bent genellikle 6 ila 10 beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. Her…

Başa dön tuşu