Nefi ve Hiciv

  • Türk Edebiyatında Yergi (Hiciv) Yazınımızda (Edebiyatımızda) Yergi Hiciv, Arapçası hecv olsa da Türkçeye hiciv olarak girmiştir. Bugün yergi olarak da tanımlıyoruz. Karşıtı ise mehdiye (övgü)dür. Bu tür şiirlere halk edebiyatında “taşlama“, modern edebiyatta ise “satir/satirik” terimleri kullanılmıştır. Bir kimse, bir bina, bir yer, bir olay nasıl gerçeğin üstüne çıkılıp övülürse,…

Başa dön tuşu