Etiket: Nefi ve Hiciv

Makale

Türk Edebiyatında Yergi (Hiciv)

Türk Edebiyatında Yergi (Hiciv) Yazınımızda Yergi Hiciv, Arapçası hecv olsa da Türkçeye hiciv olarak girmiştir. Bugün yergi olarak da tanımlıyoruz. Karşıtı ise mehdiye (övgü)dür. Bir kimse, bir bina, bir …