Manzume inceleme

  • Manzûme ve Şiir Örneklerini İnceleme Divan Edebiyatından “Gazel” İnceleme Nâbî ve Necâti Bey‘e ait olan gazellerin incelenmesi: Gazel Cem’in tamama irüp devri câm kalmışdur O câmdan da bu meclisde nâm kalmışdur Rüsûm-ı lütf u kerem halk içinde mensidür Fakat alıp virilür bir selâm kalmışdur Rakip sâye-i lütfunda oldi perverde, Aninçûn…

Başa dön tuşu