Konuyu sınırlandırma

  • Anlatımı Sınırlandırma Nedir? Nasıl Yapılır? Anlatıcının tavrı ve amacı, temanın sınırlandırılmasında etkilidir. Yazar; soyut temaları kişi, zaman, ifade, anlatım biçimi, mekan, bağlam gibi yollarla somut hale getirir, yani temayı sınırlandırır. Seçilen konunun çeşitli gereksinimlere cevap verecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Neyi ele alacağımızı, neyi anlatacağımızı belirlemeliyiz. Konuyu seçme ve sınırlandırma…

Başa dön tuşu