Görülen geçmiş zaman

  • Bilinen (=Görülen, Di’li) Geçmiş Zaman Kipi Eki: Fiile (kök veya gövde) “-dı/di/-du/-dü ; -tı/-ti/-tu/-tü” eki getirilerek yapılır. İşlevi ve Özellikleri Bu ek bilinen, görülen geçmiş zamanı ifade eder. » Uzak ya da yakın geçmişte yapılan ve tamamlanan işleri kesinliğe bağlayarak anlatır. Bu makaleyi yeni yayımladık. Saat beşte okulda görüştüler. Toplantıda ayrıntılar görüşüldü.…

Başa dön tuşu