Etiket: Fenomenoloji nedir?

Nedir?

Fenomenolojik Kuram

Fenomenolojik Kuram Fenomenolojik kuram kaynağını, metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmeyi amaçlayan bir yöntemden alır. Bir felsefi akım olan fenomenoloji, “duyularla algılanan şey olan fenomen” ile ilgilenir. Edmund Husserl …