Ekeylem Türleri

  • EK-FİİLLER (EK EYLEMLER) Tanım: Ek-fiil (ek-eylem, imek fiili, cevher fiil), Türkçede isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit zamanlı fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleridir. Bu tanımdan hareketle, ek-fiillerin iki görevi vardır: 1. İsim veya isim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem…

Başa dön tuşu