Edebiyatı Cedide Nedir?

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Serveti Fünun Edebiyatı

    Servet-i Fünun Edebiyatı (1896 – 1901) Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu: 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı kapatır, idareci ve aydınların bir kısmını sürgüne, bir kısmını da değişik memuriyetlere gönderir. Böylece “İstibdat (Baskı) Dönemi” diye adlandırılan dönem başlamıştır. Servet-i Fünun dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan, başta Batıdaki bilimsel…

Başa dön tuşu