Etiket: Düz Tam Mani

Makale

Anonim Halk Şiirinde Mani

ANONİM HALK ŞİİRİNDE MANİ Maninin oluşumu üzerine bugüne kadar farklı görüşler öne sürülmüştür, ancak kelimenin kökenini açıklayan kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Fuat Köprülü, “mani” kelimesinin “mana”dan geldiğini öne sürer. …