Etiket: Divanı Hikmet nedir

Kitap

Divân-ı Hikmet

Divân-ı Hikmet Nedir? Özellikleri, İçeriği Ahmed Yesevî‘nin “Hikmet”lerini içine alan mecmuanın adıdır. Divân-ı Hikmet nüshalarının muhteva bakımından olduğu kadar, dil bakımından da önemli farlılıklar arz etmesi, bazılarınca farklı şahıslar …