Divan edebiyatında nesir yazarları

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Divan Edebiyatında Nesir (Düzyazı)

    Divan Edebiyatında Nesir (Düzyazı) Biçimleri ve Nesir Yazarları Divan Edebiyatı’nda, şiir ağırlıklı olmakla birlikte, nesre (düzyazıya) de yer verilir. Bu edebiyatta düzyazıya “inşa”, yazara “münşi” denirdi. “Münşeat” terimi de “düzyazılar” (“İnşa”nın çoğulu) anlamında kullanılırdı. Nesir sözcüğü, “yaymak, saçmak, dağıtmak” demektir. Bugün ‘düzyazı’ terimiyle karşılanmaktadır, nesir yazarlarına da eskiden “nâsir” denirdi.…

Başa dön tuşu