Etiket: Bitlisli Müştak Babanın Eserleri

Kimdir?

Bitlisli Müştâk Baba

Bitlisli Müştâk Baba Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri  Müştâk Baba’nın ailesi Hicrî 1051 (M.1642) yılında devrin mutasavvıf ve âlimlerinden Molla Süleyman Baba başkanlığında Hakkari’den Bitlis’e göç etmiştir. Bu göçü müteakiben …