Reklam
+1 oy
12.5k gösterim
Edebiyat kategorisinde tarafından
tarafından düzenlendi
Usulsüz Türküler, ezgiler nedir? Usulsüz ezgiler, Türküler hakkında bilgi verir misiniz?
Reklam

1 cevap

0 oy
(31.4k puan) tarafından
Ezgilerine Göre Türküler

a) Usullü Türküler (Kırık Havalar)
b) Usulsüz Türküler (Uzun Havalar)

a) Usullü Türküler (Kırık Havalar)

Nevzat Gözaydın, bu konuda şunları yazmaktadır: "Usullü türküler genellikle oyun havaları olup Konya'da "oturak", Urfa'da "kırık hava", Ege'de "zeybek", Ordu, Giresun, Trakya ve Marmara'da "karşılama", Harput'ta "şıkıltım", Karadeniz kıyılarında "horon", Isparta ve Eğridir'de "datdiri", Kars ve Erzurum'da "Sümmani ağzı" adlarıyla da anılmaktadırlar. Bunlar, belli süre birimlerine bağlı kalınarak yakılmış türküler olduğundan ölçülü türküler de denir. Bu oyun havalarından başka, "güzelleme", "koşma", "ninni", "taşlama" ve "yiğitleme" de bu bölüm içinde yer almaktadır.

b) Usulsüz Türküler (Uzun Havalar)

Usulsüz olanlar, süre birimine bağlı kalmaksızın nota değerleri ile usulsüz olan türkülerdir. Uzun havalar şeklinde genel bir ad taşıyan bunların ayrıca "ağıt", "bozlak", "Çukurova", "divan", "hoyrat", "kayabaşı", "koşma", "maya", "türkmani" adları taşıyan çeşitleri de bulunmaktadır." (Gözaydın 1989: 27, aktaran: Oğuz ve diğerleri 2007: 193)


Halk Müziği Türleri

Başlıca sözlü müzikler, türleri bakımından : Türkü, Koşma, Semâî, Varsağı, Mâni, Destan, Deyiş, Uzun Hava, Bozlak, Ağıt, Hoyrat, Maya, Boğaz (Gırtlak) Havası, Teke Zortlatması, Ninni, Tekerleme v.b. başlıklarını taşır. Bunlardan, belli bir ölçü ve ritmik yapıya bağlı kalmaksızın serbestçe ve doğaçlama biçiminde söylenenlere "Uzun Havalar", bir ölçü ve ritmik yapıya bağlı olanlar ise "Kırık Havalar" başlığı altında toplanır. Her iki türün birarada kullanıldığı da olur.

Başlıca çalgısal müzikler, oyun havaları ise : Halay, Bengi, Karşılama, Zeybek, Horon, Bar v.b isimlerle anılır.

Usulsüz olanlar, süre birimine bağlı kalmaksızın nota değerleri ile usulsüz olan türkülerdir. Uzun havalar şeklinde genel bir ad taşıyan bunların ayrıca "ağıt", "bozlak", "Çukurova", "divan", "hoyrat", "kayabaşı", "koşma", "maya", "türkmani" adları taşıyan çeşitleri de bulunmaktadır." (Gözaydın 1989: 27, aktaran: Oğuz ve diğerleri 2007: 193)
Reklam
...