Reklam
0 oy
5.8k gösterim
Edebiyat kategorisinde tarafından
dünya edebiyatı yks de çıkar mı? Dünya edebiyatı çıkmış sorular?
Reklam

1 cevap

0 oy
(31.4k puan) tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap
Evet, üniversite sınavlarında sorulabilir.  Dünya edebiyatı ile ilgili üniversite öğrenci seçme sınavlarında çıkmış sorular:

1. (2010 LYS) Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği

Bu parçada sanat anlayışım belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?
A) Natüralizm B) İzlenimcilik C) Klasisizm D) Gerçeküstücülük E) Sembolizm

2. (2011-LYS) Bir 13. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rocsseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

Buna göre J.J. Rousseau’nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir?
A) Klasisizm B) Realizm    C) Romantizm D) Natüralizm    E) Empresyonizm

3. (2011 LYS) Sorun, gerçekliğe, öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çalışan insandır. Kendini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak insani bir gereksinimdir. Bunun peşinden koşarsanız varolanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bakış açısı sunar. Olan bitenleri bu bakış açısıyla değerlendirirsiniz.

Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Hümanist    B) Akılcı    C) Sembolist    D) Varoluşçu E) Gerçeküstücü

4. (2013 LYS) Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.

Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî akımlardan hangisiyle örtüşmektedir?
A) Realizm    B) Klasisizm  C) Romantizm    D) Empresyonizm E) Natüralizm   

5. (2016 LYS) Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim İnan ki ne demiş isem görüp de söylemişim Şudur benim cihanda en beğendiğim meslek Gözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek

Bu dizelerde dile getirilen düşünce, aşağıdaki edebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Romantizm    Realizm    C) Sembolizm D) Sürrealizm    E) Klasisizm

6. (2017 LYS)    — akımına göre doğa görünümleri, insan hareketleri ve hiçbir somut olay, kendi kendilerine var olamazlar; bunlar duyularımızla kavradığımız birtakım görünüşlerdir. — akımının temsilcileri ise düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan saf bir ruhsal otomatizme, rüyanın sınırsız gücüne ve bugüne kadar önemsenmemiş belli çağrışım biçimlerinin üstün bir gerçekliği olduğuna inanırlar

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Realizm - Natüralizm
B) Sürrealizm - Realizm
C) Sembolizm - Sürrealizm
D) Parnasizm - Klasisizm
E) Dadaizm - Parnasizm

7. (2018 AYT) Roman yazan, bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir. O, sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez, bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini sebep sonuç ilişkisi içinde vererek başlangıçta oluşturduğu hipotezi ispatlamak zorundadır. Onun için en önemli şey, insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek, belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektir.

Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm    B) Realizm C) Natüralizm    D) Sembolizm

8. (2019 AYT) Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Uygarlık, bilimsellik ve ilerleme uğruna, insan psikolojisinin ve zihninin açıklanamaz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun olmayan ve belli bir amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler aforoz edildi. Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın ve çağrışımın sınırsız gücüne bugüne değin önem verilmedi; insan ruhunu ve gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı geldi. Bugüne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı bütün alanları şiirin içine çekmek için buradayız.

Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki edebi akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Fütürizm    B) Dadaizm C) Sürrealizm    D) Sembolizm E) Egzistansiyalizm

9. (2020 AYT)    — akımında yüreğimize kitap sayfalarından ulaşılmak istenir. Bize duyurulan her heyecanın eski, çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor gibidir. — akımında ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenilir, işte aradaki büyük fark bence budur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Klasisizm - Romantizm
B) Realizm - Romantizm
C) Realizm - Sembolizm
D) Natüralizm - Sembolizm
E) Klasisizm - Natüralizm

CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. D 4. E 5. E 6. B 7. C 8. C 9. A

Ayrıca bakınız->
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/dunya_edebiyati.html
Reklam
...