Reklam
0 oy
56.5k gösterim
Dil Bilgisi kategorisinde tarafından
bildirme eki nedir ? Bildirme Ekini (-dır, dir) kim detaylı anlatabilir?
Reklam

1 cevap

0 oy
(31.4k puan) tarafından
 
En İyi Cevap
Bildirme ekleri : "imek" ek-fiilinin şahıslara göre çekiminde kullanılan, ad cümlelerinde özne ile yüklem arasında yargı bağı kuran eklerdir.

Bu ekler;
1. şahıs teklik ve çokluk çekimleriyle, 2. şahıs teklik ve çokluk çekimlerinde zamir kökenli
-Im/-Um, -Iz/-Uz, -sIn-/-sUn, -sInIz, -sUnUz,

3. şahıs teklik ve çoklukta -DIr/-DUr, -DIrlAr/-DUrlAr

Çalışkan-ım, iyi-y-im, doğru-y-um; tatlı-sın, kim-sin? çocuk-sun, yakın-dır, güzel-dir vb.

 Bildirme ekleri, olumsuz yargı için "değil" kelimesi üzerine getirilir.

değil-im, değil-iz, değil-sin, değil-siniz, değil-dir, değil-dirler. vb. Ayrıca bk. ek-fiil.
----------------------
Ek-Fiil nedir, türleri, özellikleri, çekimleri: Ayrıca bakınız->
https://www.turkedebiyati.org/ek-fiiller/
Reklam
...