+2 oy
11.1k gösterim
tarafından
Sıfat, zarf,zamir,özne,yüklem nedir ve bu tanımlara uygun olarak ingilizce çevrili  örnek cümleler verebilir misiniz?

2 Cevaplar

+2 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap
İngilizcede Cümle Yapısı

İngilizcede ister çok kolay yapıda algıladığımız isterse oldukça zor diye adlandırdığımız herhangi bir cümle kurmak istediğimizde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip değilsek hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamayız. Yani her konumda cümle standardı ve kelimelerin dizilişi aynıdır. Başka bir ifade ile formül tektir ve Türkçedeki gibi kelimelerin yeri asla değiştirilemez şimdi İngilizcede bizim kaderimiz olacak bu formülü irdelemeye çalışalım.

S      V    O   Nesne + Belirteç + Yer + Zaman
Subject    Verb            Object

ÖZNE           FİİL                NESNE

                                      isim    sıfat   zamir


Yapısı ve konumu her ne olursa olsun İngilizce bir cümle yapılırken,

Önce  ÖZNE daha sonra  YÜKLEM ve son olarak  Nesne + Belirteç + Yer + Zaman

sıralama uygulanır. Bu sıralama cümlede asla değiştirilemez.

Özneyi            bulmak için       yükleme     ne-kim         

Nesneyi          bulmak için        yükleme     neyi-kimi

Belirteci         bulmak için        yükleme     nasıl-ne şekilde

Yeri                bulmak için        yükleme     nerede-nereye

Zamanı           bulmak için        yükleme     ne zaman           soruları sorulur.


Tom yarın babasını İzmir’e götürecek
Tom götürecek babasını İzmir’e yarın

S V N Y Z

Sabaha kadar Linda ile kumsalda kaldı
O kaldı Linda ile kumsalda sabaha kadar

S V B Y Z
+1 oy
tarafından
Normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda) en basit şekli ile İngilizce'de cümle iki unsurdan oluşur:

 Özne      +   Yüklem
(Subject) +  (Verb)

Türkçe'de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişi eki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir.

- (Ben) geldim.
- (Sen) nasılsın ?

İngilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu olamaz.

- (I) came.
- How are (you) ?

► Türkçe ve İngilizce basit cümle yapıları sadece özne ve yüklem söz konusu olduğunda bir farklılık göstermediği için, çeviri konusunda yapı açısından bir sorun çıkmamaktadır.

ÖZNE (SUBJECT) + YÜKLEM (VERB)
       Mehmet                        geldi.
       Mehmet                       came

► Çoğu zaman basit cümlede bir de nesne bulunur. Ve cümleye nesne eklendiği zaman Türkçe ile İngilizce dili arasındaki sözcük dizimi bakımından büyük bir fark ortaya çıkar.
- Michelle reads a newspaper.
   Subject    Verb        Object
   Michelle   okur        bir gazete

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi özne ve yüklem, yani subject ve verb her zaman birlikte bulunur. İngilizce cümle kurarken Türkçe düşünürsek hata yaparız. Zaten İngilizce konuşurken ve yazarken yapılan hataların hemen hemen hepsi, Türkçe'yi referans almaktan kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki örneği Türkçe düşünerek kurmaya çalışırsak aşağıdaki cümle ortaya çıkar.

- Michelle a newspaper reads. (YANLIŞ!)
  Subject      Object          Verb
  Michelle     bir gazete    okur

Bu konuya başka bir örnekle daha açıklayabiliriz. Türkçe bir cümle kuracağımız zaman sözcük dizimi aşağıdaki gibidir.

Mehmet oğluna     öğretti.
ÖZNE + NESNE + YÜKLEM  

Halbuki İngilizce bir cümleye nesne eklendiği zaman, Türkçe cümle yapı ile arasındaki ilk temel fark ortaya çıkar.

Mehmet       taught    his son.
SUBJECT + VERB + OBJECT

O zaman şunu söyleyebiliriz.
Türkçe basit cümle dizilişi :   ÖZNE + NESNE + YÜKLEM
İngilizce basit cümle dizilişi:  ÖZNE + YÜKLEM + NESNE

► İngilizcede istisnalar dışında cümle yapısı aynıdır. Yani cümle içindeki kelimeler kendi dilimizde olduğu gibi değişmez ve devrik cümle kurulmaz. Bu da İngilizce öğrenenler için büyük bir avantajdır. İngilizce cümle dizilişini bir formül gibi öğrenen bir kişi, dilin yapısını büyük oranda çözmüş olur.  

İngilizce bir cümlede kelimeler,
ÖZNE + YÜKLEM  +  NESNE  +  BELİRTEÇ   +  YER    +   ZAMAN
Kim        Ne yaptı         Neyi            Nasıl         Nerede      Ne zaman

şeklinde sıralanır. Bu mantığa göre aşağıdaki cümleyi inceleyin.

Sue evde yerleri elektrik süpürgesi ile saatlerce süpürdü. (Türkçe sözcük dizilişi)

Sue    cleaned    the floor      with a vacoom cleaner       at home       for hours.
Sue    süpürdü    yerleri        elektrik süpürgesi ile          evde        saatlerce (İngilizce sözcük dizilişi)

Yüklem                  =  temizledi
Kim                        = Sue
Neyi                       = yerleri
Nasıl                     = elektrik süpürgesi ile
Nerede                 = evde
Ne zaman            = saatlerce

► İngilizce cümlelerde yer belirten kelimeler, zaman belirten kelimelerden her zaman önce gelir.
We went to a party last night. (Doğru cümle)
We went last night to a party (Yanlış cümle)

► Aşağıdaki örnekleri inceleyin
- I walk to work everday
- I go to bed early
- We arrived at the airport at 4 o'clock

► İngilizce'de zaman belirten bazı zarfların kullanımı ise farklıdır. Aşağıda bu zarfların bir listesi verilmiştir.
always, usually, often, sometimes, never, just, yet, already, all, still
Aşağıdaki örneklerd bu zarfların cümlenin neresinde kullanıldıklarını görebilirsiniz.

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

I always wake up early. (Her zaman erken kalkarım)
My sister usually watches TV at night. (Kızradeşim genellikle geceleri TV seyreder.)
They often play football at school. (Onlar sık sık okulda futbol oynarlar.)
Students sometimes make their teachers angry. (Öğrenciler bazen öğretmenlerini kızdırırlar.)
I have just arrived home. (Eve şimdi/henüz vardım.)
I haven't seen the new student yet. (Yeni öğrenciyi henüz görmedim.)
Thank, I have already had breakfast. (Teşekkürler, (halihazırda/zaten) kahvaltı yaptım.
They are all waiting for the bus. (Onların hepsi otobüs bekliyorlar.)
We are still looking at the cat. (Hala kediye bakıyoruz.)
...