Reklam
+1 oy
42.5k gösterim
Edebiyat kategorisinde tarafından

Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Reklam

1 cevap

+1 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ

  • Kültür; tarihsel, toplumsal gelişim süreci içinde insanların geçmişten geleceğe birbirlerini etkileyerek oluşturdukları bütün maddi ve manevi değerlerin toplamına denir.
  • Kültürün ayrıca, bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, bir toplumu duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ürünlerin tümü anlamına da gelir. Bu bakımdan bir toplumun dili, dini, gelenek ve görenekleri, sanatı, sporu, müziği, giyim ve kuşamı o toplumun kültür unsurlarıdır.
  • Kültürün bir unsuru olan dil, sürekli gelişen/değişen canlı bir varlıktır. Dildeki gelişme ve değişmelerde toplumun kültürel değişimleri, yaşadığı coğrafya, yaşam biçimi, inançları, iletişimde bulunduğu diğer uluslar etkilidir. Bu durum örneğin Türklerin İslamiyet'i kabulünün ardından Arapça ve Farsçanın Türkçe üzerindeki etkisinde kendini göstermiştir.
  • Kültür ile dil arasında kopmaz bağlar vardır. Dil kültürü, kültür de dili şekillendirir. Kültür ve dil milli kimliğin en önemli belirleyicisidir. Dil, toplumun bireyleri arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirir. Bir toplumun kültürü sonraki nesillere en çok dil aracılığıyla aktarılır; yani dil, bir kültür taşıyıcısıdır ve ortak bir kültür için ortak bir dil gereklidir.
Reklam
...