Türk Dili ve Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı (Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım) Ortalama Yükseltme (Ortak-Telafi-Kurtarma) Sınav Soruları

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dikkat! Bu sınavlar, “Sorumluluk Sınavı” değildir. Bu sınavın en doğru adlandırılışı OYS “Ortalama Yükseltme Sınavı”dır. Bu sınavlar 1 Temmuz 2015 MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 47. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen hususlara göre yapılan sınavlardır.

  • I. ve II. dönemin sonunda yapılan bu sınava,  isteyen öğrenciler derslerinin not ortalamasını Yükseltmek isterse girer; sınava başvurmak/katılmak zorunlu değildir.
  • Bu sınava girecek öğrencilerin, okul idaresinin belirteceği tarihler arasında bir dilekçe ile okul idaresine başvuru yapması zorunludur.
  • Öğrenciler en fazla dört (4) dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler.
  • Öğrencilerin sınava gireceği bu dersler başarısız dersleri olabileceği gibi başarılı oldukları dersler de olabilir.

Yönetmelik Maddesi:

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 47-

(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.