Seci (İç Kafiye-Nesir Kafiyesi) Nedir? Özellikleri, Örnekleri