Sıfat- Fiiller (=Ortaçlar=Partisipler) ve Özellikleri