Sağdıç nedir?

sağdıç -cı: Düğünde gelin veya damada kılavuzluk eden kimse.