Nayilik, Nev Yunanilik Nedir? Özellikleri, Temsilcileri