Kategori: Türkçesi Varken

Türkçesi Varken

Referandum

referandum Fransızca référendum “hukuk Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama.” anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk oylaması karşılığı önerilmiştir.
Türkçesi Varken

Semptom

semptom Fransızca symptôme “tıp Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret.” anlamındaki bu söz için Kurumumuzca belirti karşılığı önerilmiştir.
Türkçesi Varken

Septisizm (Kuşkuculuk)

septisizm Fransızca scepticisme “felsefe Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti.” anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kuşkuculuk karşılığı önerilmiştir. ———————— Septisizm (Septikler) Nedir? …
Türkçesi Varken

Sitoloji

sitoloji Fransızca cytologie “Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı.” anlamındaki bu söz için Kurumumuzca hücre bilimi karşılığı önerilmiştir.
Türkçesi Varken

Stoper

Stoper Nedir? Stoper Kelimesine Türkçe Karşılık stoper: İngilizce stopper “(spor) Futbolda savunmanın önünde görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu.” anlamındaki bu söz için Türk Dil Kurumu tarafından “kesici” …